Category: DEFAULT

  Snooker regeln

  snooker regeln

  Es gilt als Pot, wenn ein Objektball nach Kontakt mit einem anderen Ball und ohne Verletzung dieser Regeln in eine Tasche fällt. Dieser Vorgang wird als Potten. Spielregel - Snooker. Snooker – Hier die ofiziellen Spielregeln in Kurzform. Ziel des Spiels ist es so viel wie möglich Punkte zu erzielen und am Ende das Spiel. Jan. Snooker ist eine besondere Variante des Billard. Die Regeln sind eigentlich einfach, das Spiel selbst erfordert jedoch sehr viel Können.

  Deze worden gebruikt als het moeilijk of onmogelijk is een brug te vormen met de hand. De meest gebruikte hulpstukken:. De twee rests bevinden zich aan de korte zijde van de tafel, de full butts aan de lange zijde.

  De spider, extended spider en swan neck bevinden zich in de regel onder de tafel, in ieder geval in de buurt van de tafel. De swan neck is niet overal beschikbaar, en de extended rest en hook rest zijn bijna alleen op professionele toernooien te vinden.

  Wanneer een bal direct in een pocket gespeeld moet worden, is het het best om met de kin recht boven de keu te hangen, zodat het lichaam een hoek van ongeveer 90 graden vormt.

  Een goede houding is in ieder geval belangrijk om de rug niet te zwaar te belasten. De speler blijft het best met zijn twee voeten op de grond het achterste been liefst gestrekt , tenzij de spelsituatie dat niet toelaat bijvoorbeeld wanneer de cueball ver van de band ligt.

  In de varianten van carambole en pool buigen de spelers veel minder, dit omdat de ballen niet in pockets gespeeld worden en omdat er nood is aan een beter 'overzicht'.

  In het snooker is deze houding soms bruikbaar wanneer via de band gespeeld moet worden. Bij het richten en uitvoeren van een stoot is het belangrijk dat de bovenarm recht naar de grond wijst, want anders is het moeilijk om de cueball in een rechte lijn te raken.

  Elke stoot kan dan ook verkeerd gaan met een slechte houding van de onder arm. Verder is het belangrijk zo weinig mogelijk te bewegen bij het uitvoeren van een stoot; in het ideale geval beweegt een speler alleen zijn arm.

  Veel spelers met name beginners hebben ook de neiging om na of zelfs tijdens het stoten direct op te staan, maar dit draagt beslist niet bij aan een goede techniek.

  Hoe goed een speler is, wordt meestal afgemeten aan de breaks die hij kan maken. Om goede breaks te maken is de positie van de cueball zeer belangrijk.

  Om een goede positie te verkrijgen kan moet effect gebruikt worden, zie hieronder. Ook belangrijk hierbij is hoe hard gestoten wordt.

  Hoe harder de cueball gestoten wordt, hoe verder hij zal rollen na een andere bal te hebben geraakt. De hoogste break die in de praktijk bereikt kan worden, is punten.

  In het snookerjargon wordt dit meestal een maximum of genoemd. Een maximumbreak wordt verkregen door na elke rode bal een zwarte te potten, en vervolgens alle kleuren te potten.

  Een maximum wordt beschouwd als het resultaat van een perfecte beheersing van het spel. De meeste topspelers maken op de oefentafel regelmatig een maximum, maar in de competitie en op toernooien is een maximum vrij uitzonderlijk.

  Het maken van een maximum wordt dan ook altijd op een staande ovatie onthaald en felicitaties van de tegenspeler, scheidsrechter en eventuele andere spelers.

  Op de rankingtoernooien is er meestal ook een flinke prijs voor. De snelste maximumbreak in de geschiedenis is gemaakt door Ronnie O'Sullivan in het wereldkampioenschap van , in 5 minuten en 20 seconden [2].

  Voor een 'gewone' century is dit al een vrij uitzonderlijke tijd. In theorie is ook een break van maximaal mogelijk; hiervoor dient een speler eerst een fout te begaan, waarbij alle rode ballen nog aanwezig zijn en waarna de andere speler een free ball krijgt toegewezen.

  Pot hij vervolgens de free ball als extra rode en daarna zwart, en vervolgens alle rode met zwarte ballen en alle kleuren in volgorde , dan heeft hij een break van De hoogste break die op een dergelijke manier in een officieel toernooi gemaakt is, is ; door Jamie Burnett in de kwalificatie voor het Brits kampioenschap van Lang niet elke snookerwedstrijd wordt beslist met grote breaks.

  Vaak is er ook veel safety play te zien; dit betekent dat spelers geen mogelijkheid zien om aan een aardige break te beginnen en dan maar een safety shot uitvoeren, waarbij ze het hun tegenstander zo moeilijk mogelijk proberen te maken.

  De meest geliefde zone van de tafel voor safety shots is de balk het gedeelte achter de baulk line als er daar in de buurt geen rode ballen liggen.

  Ideaal is het wanneer de cueball uiteindelijk zo dicht mogelijk tegen de band terechtkomt of, beter nog, wanneer hij achter de gele, bruine of groene bal terechtkomt.

  In veel wedstrijden zien we een uitwisseling van safety shots, tot een van beide spelers een minder geslaagde stoot uitvoert en de andere speler daar vervolgens gebruik van maakt.

  Het ideale safety shot is een stoot waarbij de tegenspeler gesnookerd wordt, wanneer hij de ball-on dus niet rechtstreeks kan raken.

  De tegenspeler moet dan via de band of met een swerveshot, zie effect de ball-on zien te raken. Slaagt hij hier niet in doordat hij een andere bal of geen bal raakt , dan krijgt de tegenspeler de waarde van de ball-on of de waarde van de geraakte bal, indien deze meer waard is.

  Meestal geeft de scheidsrechter dan een miss aan. De missregel wordt in principe toegepast wanneer de speler naar de mening van de scheidsrechter niet genoeg moeite heeft gedaan om de ball-on te raken.

  Dit is mede afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het raken van deze bal. In de praktijk zal de scheidsrechter bij niet al te moeilijke snookers een miss blijven aangeven tot de ball-on geraakt is of zeer nipt gemist.

  De tegenspeler mag bij zo'n miss kiezen of hij zelf gaat spelen zoals de ballen ervoor liggen meestal enkel als ze gunstig liggen of de tegenspeler opnieuw moet spelen.

  Dit kan vanuit de positie waarin de ballen na de fout liggen de beurt doorgeven , maar meestal vraagt de speler om de cue ball en of andere geraakte ballen terug te leggen in hun oorspronkelijke positie.

  Slaagt de speler er opnieuw niet in om een de bal te raken, dan krijgt hij weer strafpunten en zal de scheidsrechter mogelijk nogmaals een miss uitspreken.

  De missregel wordt meestal niet gebruikt in amateursnooker, al dan niet met scheidsrechter, tenzij dit van tevoren afgesproken is. Dit komt doordat het niveau van professionele spelers hoger ligt, zodat zij door de ball-on met opzet te missen, voordeel kunnen behalen uit de situatie.

  In amateursnooker is het wel gebruikelijk dat een speler zijn tegenspeler opnieuw kan laten spelen als die een fout maakt.

  Dit kan een gemiste bal zijn, maar ook bijvoorbeeld een cueball die in een pocket terecht is gekomen. Een speler kan verschillende soorten effect Engels: De bedoeling hiervan is de cueball in een bepaalde richting te laten bewegen nadat deze een andere bal geraakt heeft.

  Dit kan handig zijn om te vermijden dat de cueball mee met een andere bal een pocket in rolt, om de tegenspeler een snooker te bezorgen of om de cueball in goede positie te plaatsen om een volgende bal te potten.

  Hiervan wordt gebruikgemaakt bij het swerveshot, waarbij de cueball om de hindernisballen heen wordt gebogen om uit een snooker te raken.

  Als er zogenaamd 'stun'-effect wordt gebruikt de cueball moet hiervoor juist onder het midden geraakt worden , zal de cueball in een rechte lijn weinig of niet meer bewegen nadat hij een andere geraakt heeft of wanneer een bal onder een bepaalde hoek geraakt wordt in de natuurlijke hoek doorrollen.

  Vanwege de rolenergie zal de bal verder doorrollen in de richting van de stoot naarmate de botsing met de andere bal verder van de stootlocatie af plaatsvindt; eventuele backspin zie hieronder wordt geleidelijk omgezet in topspin.

  Om stun of zelfs backspin trekbal te bereiken op een langere afstand, moet de cueball dus laag en hard gespeeld worden, afhankelijk van de afstand.

  Daarnaast kan de cueball ook aan de linker- of rechterkant geraakt worden sidespin. Dit kan handig zijn als de speler bijvoorbeeld via de band moet spelen om de ball-on te raken.

  Als de bal aan de linkerkant geraakt wordt, zal deze feller naar de linkerkant terugkaatsen op de band en vice versa. Op snookertafels wordt met name bij zijeffect duidelijk dat het laken niet spiegelglad is.

  Als de cueball ver links geraakt wordt, zal deze eerst wat meer naar rechts gaan dan de richting van de keu, en daarna naar links afbuigen. Het is alleen aan de betere snookerspelers gegeven om goed in te kunnen schatten waar je de cueball bij een bepaalde afstand tot de object-ball op moet richten om, met zulk effect, toch de botsingshoek voor elkaar te krijgen die gewenst is.

  Een cueball met stun zal dus loodrecht verder rollen ten opzichte van de lijn tussen de gespeelde bal en de pocket waar hij naar gespeeld is.

  Bij gebruik van topspin zal de hoek kleiner zijn de bal rolt verder door , bij backspin groter de bal rolt een stukje terug.

  Hoe 'dunner' de gespeelde bal geraakt wordt, hoe meer snelheid de cueball zal behouden. Dat verklaart ook waarom de cueball in een rechte lijn, met stun, blijft liggen na aanraking van de gespeelde bal; alle bewegingsenergie is in die bal overgegaan.

  Het is voor een break meestal dan ook slecht als de cueball en de te spelen bal in lijn met het pocket liggen; met top- en backspin kan de cueball wel iets verder rollen of terugrollen, maar het is moeilijk om hem naar links of rechts te krijgen.

  Snooker staat bekend als een sport met vrij strikte omgangsvormen en een traditie van fair play. Volgens de omgangsvormen gedragen de spelers zich als gentlemen , onder meer door elkaar en de scheidsrechter voor en na een wedstrijd een hand te geven, zich niet opvallend te beklagen over het geluk van de tegenstander, enzovoort.

  De meeste spelers tonen ook fair play, onder andere door fouten die ze maken zelf aan te geven als de scheidsrechter ze niet gezien heeft.

  Een speler die onbedoeld een correcte bal pot 'fluke' verontschuldigt zich bij de tegenstander door de hand op te steken.

  In de meeste competities en toernooien gelden ook vrij strikte kledingvoorschriften; de speler moet verschijnen in een net hemd bij voorkeur met een lange mouw , een vestje, een nette zwarte broek en keurige schoenen.

  Ook een strikje of das is meestal verplicht. De laatste jaren zijn de omgangsvormen en traditie minder strikt geworden, onder andere om meer jonge spelers aan te trekken.

  Sommige spelers dragen bijvoorbeeld geen strikdas meer. Een scheidsrechter is meestal enkel aanwezig op grotere toernooien en belangrijke competitiewedstrijden.

  Hij houdt het hele spelverloop nauwgezet in de gaten en kijkt of alles reglementair verloopt. Daarnaast plaatst hij ook gekleurde ballen terug, vermeldt hij na elke gepotte bal hoe hoog de break van de speler al is en maakt ballen schoon op verzoek van een speler.

  Hij reikt op professionele toernooien de speler ook hulpstukken aan behalve de gewone rest, die neemt de speler zelf en plaatst deze terug, al is dit in principe de verantwoordelijkheid van de speler.

  Het bijhouden van de score wordt gedaan door de marker, als die aanwezig is. Als er geen scheidsrechter is, neemt de speler die niet aan de beurt is zijn taken over.

  Hij plaatst dus de gepotte gekleurde ballen terug, houdt de break van zijn tegenstander bij enzovoort. Het is wel zo dat spelers doorgaans hun score zelf bijwerken als er geen scheidsrechter of marker is.

  Bij de professionele rankingtoernooien zijn er zes vaste scheidsrechters, waaronder twee Nederlanders: Het hoogtepunt van deze toernooien is het World Snooker Championship , dat gespeeld wordt in het Verenigd Koninkrijk, net als de meeste andere toernooien.

  Daarnaast zijn er nog toernooien die niet meetellen voor de ranking, maar toch veel prestige hebben. De bekendste hiervan zijn de Masters en vroeger het populaire Pot Black.

  In de belangrijkste toernooien wordt tot 2 miljoen euro prijzengeld verdeeld. Er zijn prijzen voor hen die het verst komen in het toernooi, maar ook andere prijzen zoals die voor de hoogste break of een maximum break meestal is dat een auto.

  De halve finales en finale worden meestal volledig rechtstreeks uitgezonden. Commentaar en bespreking worden gegeven door ex-wereldkampioenen en andere experts onder meer Steve Davis , Stephen Hendry , John Parrott , Dennis Taylor en Willie Thorne , en er zijn ook kleine reportages over snooker zelf.

  Op de interactieve service BBCi worden de wedstrijden volledig rechtstreeks uitgezonden. Op Eurosport worden alle rankingtoernooien grotendeels rechtstreeks uitgezonden, maar er wordt minder aandacht besteed aan commentaar en bespreking.

  Volgens het aantal gewonnen rankingtitels is Stephen Hendry de beste snookerspeler met 36 rankingtitels.

  Op de tweede plaats komt Steve Davis met 28 rankingtitels. Snooker Plus was een spelvariant op het huidige snookerspel bedacht door Joe Davis , die op dat moment regerend wereldkampioen was.

  Bij deze spelvariant kwamen er twee extra ballen op de tafel, namelijk een oranje bal waarde 8 punten en een paarse bal waarde 10 punten.

  De oranje bal werd geplaatst tussen de roze en de blauwe bal en de paarse bal tussen de blauwe en de bruine. Zijn idee was hiermee om de maximale break te verhogen van punten naar punten, met het idee om meer publiek te trekken.

  Deze variant werd voor het eerst aan het publiek getoond op 26 oktober tijdens een groot toernooi, maar het is toen niet aangeslagen. Deze variant wordt vrijwel nooit meer gebruikt in toernooien.

  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. De speler maakt gebruik van een rest. And the winner is Zie de categorie Snooker van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

  Overgenomen van " https: Lokale afbeelding gelijk aan Wikidata Wikipedia: Onbereikbare externe link Wikipedia: Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata Wikipedia: Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis.

  Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren.

  Als meerdere gekleurde ballen geplaatst moeten worden en hun eigen spots zijn gezet, dan heeft de bal met de hoogste waarde voorrang.

  Als echter alle spots bezet zijn moet de betreffende kleur zo dicht mogelijk bij de eigen spot geplaatst worden. De striker moet dan van deze bal weg spelen of het is een push stroke.

  Het wordt niet als fout aangerekend, als men zo wegspeelt, indien:. Als een bal in een pocket valt, zonder door een andere bal geraakt te zijn, moet hij teruggeplaatst worden.

  Wanneer de bal voor een ogenblik op de rand balanceert en vervolgens in een pocket valt, mag deze bal niet teruggeplaatst worden. Mocht echter een fout door de scheidsrechter of de tegenpartij niet opgemerkt voordat de volgende stroke gemaakt wordt, dan wordt deze niet aangerekend.

  Als een bal niet juist op de spot geplaatst is, moet deze toch blijven liggen, tenzij hij van tafel is, dan moet hij wel op de juiste spot gelegd worden.

  Na een fout wordt de volgende stroke gespeeld van waar de speelbal tot stilstand is gekomen. De speler die de fout heeft gemaakt krijgt het voorgeschreven aantal strafpunten welke bij de score van de tegenstander worden bijgeteld en moet opnieuw spelen indien de speler die na hem aan de beurt is, hierom verzoekt.

  Wanneer een bal, stilliggend of in beweging, verstoord wordt door iets of iemand buiten de striker, zal de scheidsrechter de bal terugplaatsen waarbij in acht genomen dient te worden dat deze regel ook voorziet in geval de speler door andere oorzaken een bal aanraakt.

  Een speler is echter niet verantwoordelijk voor enige verstoring van de ballen door de scheidsrechter.

  Wanneer de scheidsrechter van mening is, dat een speler ongewoon veel tijd neemt voor een stroke, dan zal de speler gewaarschuwd worden voor een eventuele diskwalificatie.

  Een speler verliest het frame, wanneer hij weigert verder te gaan met een frame of wanneer hij zich, in de ogen van de scheidsrechter, herhaaldelijk of opzettelijk onsportief gedraagd.

  Hij loopt dan tevens het risico, uitgesloten te worden van andere comptities. De andere speler zal dan de waarde van de ballen die nog op tafel zijn, bijgeteld krijgen, waarbij iedere rode bal goed is voor acht punten.

  De speler die niet aan de beurt is moet, terwijl de tegenstander speelt, vermijden zich in dines gezichtsveld te bevinden; hij dient op een redelijk afstand van de talfel te staan of te zitten.

  In geval een speler even niet in de zaal aanwezig is, mag hij iemand aanwijzen om zijn belangen te behartigen en, indien nodig, om een fout te claimen.

  Als de scheidsrechter constateert dat deze regel geschonden wordt, zal hij: Het wordt niet als fout aangerekend, als men zo wegspeelt, indien: Zeven strafpunten worden toegekend wanneer de speler:

  Snooker regeln -

  Wann ist jemand gesnookert? Ich verstehe immer noch nicht, wieviele Frames gespielt werden, bis ein Gewinner feststeht. Online Spielen Queue Anleitung: Das Queue Es darf nicht weniger als mm Länge aufweisen und keine wesentlichen Abweichungen zu den allgemein gebräuchlichen, traditionellen Formen und Aussehen haben. Der Spieler, der den vorletzten pinkfarbenen Ball gelocht hat, kann den schwarzen Ball dennoch spielen. Dies setzt sich so lange fort bis alle roten Kugeln versenkt sind. Sport und Fitness , Ratgeber , Freizeit , Snooker.

  De spelers stellen de volgorde van spelen vast, welke gedurende de frame onveranderd moet blijven. Daarna wordt de gekleurde bal terug op zijn spot geplaatst.

  De break wordt voortgespeeld door afwisselend rode en gekleurde ballen te potten tot alle rode ballen van de tafel zijn gespeeld. Wanneer de striker niet scoort, speelt de volgende speler vanaf het punt waar de speelbal blijft liggen.

  Wanneer alleen de zwarte bal nog op de tafel is en deze wordt gepot of er wordt een fout gemaakt, dan is het frame ten einde.

  Wanneer het frame in een gelijke stand eindigt wordt de zwarte bal terug op de spot geplaatst en de spelers tossen wie er gaat spelen.

  In games of matches waarin de totale score telt, geldt bovenstaande regel alleen voor een gelijkstand na de laatste frame.

  Als de scheidsrechter constateert dat deze regel geschonden wordt, zal hij:. Hierbij zal de scheidsrechter desgevraagd beslissen of de bal juist geplaatst is.

  Als een bal geplaatst moet worden en zijn eigen spot is bezet occupied , dan plaatst men de bal op de beschikbare spot met hoogste waarde.

  Als meerdere gekleurde ballen geplaatst moeten worden en hun eigen spots zijn gezet, dan heeft de bal met de hoogste waarde voorrang. Als echter alle spots bezet zijn moet de betreffende kleur zo dicht mogelijk bij de eigen spot geplaatst worden.

  De striker moet dan van deze bal weg spelen of het is een push stroke. Het wordt niet als fout aangerekend, als men zo wegspeelt, indien:. Als een bal in een pocket valt, zonder door een andere bal geraakt te zijn, moet hij teruggeplaatst worden.

  Wanneer de bal voor een ogenblik op de rand balanceert en vervolgens in een pocket valt, mag deze bal niet teruggeplaatst worden. Mocht echter een fout door de scheidsrechter of de tegenpartij niet opgemerkt voordat de volgende stroke gemaakt wordt, dan wordt deze niet aangerekend.

  Als een bal niet juist op de spot geplaatst is, moet deze toch blijven liggen, tenzij hij van tafel is, dan moet hij wel op de juiste spot gelegd worden.

  Na een fout wordt de volgende stroke gespeeld van waar de speelbal tot stilstand is gekomen. De speler die de fout heeft gemaakt krijgt het voorgeschreven aantal strafpunten welke bij de score van de tegenstander worden bijgeteld en moet opnieuw spelen indien de speler die na hem aan de beurt is, hierom verzoekt.

  Wanneer een bal, stilliggend of in beweging, verstoord wordt door iets of iemand buiten de striker, zal de scheidsrechter de bal terugplaatsen waarbij in acht genomen dient te worden dat deze regel ook voorziet in geval de speler door andere oorzaken een bal aanraakt.

  Het woord snooker wordt niet alleen voor de sport gebruikt, maar ook voor een bepaalde situatie in het snooker: Strikt volgens het reglement is er al sprake van een snooker als de ball-on niet rechtstreeks volledig aan beide kanten kan worden geraakt.

  In het dagelijkse spraakgebruik wordt echter uitgegaan van de situatie waarbij er geen rechtstreeks contact mogelijk is en er dus sowieso een 'omweg' nodig is.

  Dit artikel gaat daar ook van uit. In geval van een snooker moet de speler via de band of met een swerveshot zie effect de ball-on of een ervan, in geval van een rode bal zien te raken.

  Slaagt hij hierin maar pot hij de bal niet wat doorgaans het geval is , dan is de tegenstander aan de beurt; slaagt hij hier niet in, dan krijgt de tegenstander de waarde van de ball-on of, als hij een andere bal geraakt heeft, de waarde van die bal als die meer waard is maar altijd minstens 4 punten.

  De tegenspeler mag kiezen of hij zelf speelt wat gewoonlijk enkel wordt gedaan als de ballen goed liggen of de speler nogmaals laat spelen zoals de ballen er na de gemiste snooker bij liggen.

  Heeft de scheidsrechter ook een miss uitgesproken zie verder , dan heeft de tegenstander nog een derde mogelijkheid: Als de tegenstander op zijn beurt gesnookerd ligt nadat een speler zonder succes uit een snooker geprobeerd heeft te ontsnappen, is er sprake van een free ball zie hieronder en mag de tegenstander elk bal op de tafel uitkiezen in de plaats van de bal waarop hij normaal had moeten spelen.

  Snookers kunnen toevallig worden gelegd, maar meestal maken ze deel uit van de safety play , het tactische spel.

  Snookers kunnen, in de hoop dat de tegenstander een fout maakt, worden gelegd om een achterstand goed te maken met name wanneer er niet genoeg punten meer op tafel liggen om de tegenstander in te halen.

  Er kan ook geprobeerd worden om de tegenstander te snookeren wanneer de ballen slecht liggen en er geen kans is om een break voort te zetten.

  Er bestaat een regel die stelt dat de tegenstander mag beslissen dat de ballen teruggeplaatst worden en de tegenstander opnieuw moet proberen de ball-on te raken, als een speler naar het oordeel van de scheidsrechter niet genoeg moeite heeft gedaan om een bal te raken uit een snooker.

  In de eerste plaats dient deze regel om te vermijden dat een speler de bal bijvoorbeeld slechts een licht tikje geeft en niets raakt om zo weinig mogelijk strafpunten te krijgen, maar een miss wordt ook op hoger niveau meestal uitgesproken als een speler duidelijk geprobeerd heeft de ball-on te raken.

  De scheidsrechter zegt dan foul, and a miss. Mist de speler opnieuw, dan kan dit doorgaan tot de speler de ball-on uiteindelijk raakt of tot de tegenspeler beslist om zelf te spelen, wat doorgaans enkel gebeurt als de ballen goed liggen voor hem.

  Als een snooker bijzonder moeilijk is om uit te ontsnappen, kan de scheidsrechter ook beslissen om eventueel na een paar pogingen geen miss uit te spreken.

  Het is belangrijk dat de scheidsrechter de positie van de ballen goed onthoudt, want bij een miss kan de tegenspeler dus beslissen dat de ballen teruggelegd moeten worden.

  De scheidsrechter legt de ballen vervolgens terug en als beide spelers akkoord gaan met de positie van de ballen, wordt er opnieuw gespeeld. Televisiebeelden worden hier slechts uitzonderlijk voor gebruikt; meestal heeft de scheidsrechter voldoende gelegenheid gehad om de positie van de belangrijke ballen te onthouden.

  Beelden zijn vooral handig als er sprake is van een totaal onverwachte misser, of als er veel ballen verschoven zijn. De missregel is in ieder geval onderwerp van discussie in de snookerwereld.

  Met deze regel, of tenminste de consequentie waarmee ze door de scheidsrechters wordt toegepast, kunnen spelers zonder iets te doen veel punten scoren en de tegenstander in flinke moeilijkheden brengen als ze net een moeilijke snooker hebben gelegd.

  Toch vinden spelers het niet altijd erg als ze punten verliezen met een moeilijke snooker, zolang ze de tegenstander maar geen goede kans geven om een break te maken, want dat kan verlies van het frame betekenen.

  Buiten het professionele niveau wordt de missregel variabel toegepast.

  Online casino legal: bayern münchen kader 2019/19

  BESTE SPIELOTHEK IN WENDTHÖHE FINDEN Neben dem Queue, der auch bei einem normalen Beste Spielothek in Riedersdorf finden Spiel benutzt wird, werden Aufsätze benötigt. Die Farben werden vom Schiedsrichter casino travemunde offnungszeiten auf ihren Spots aufgesetzt. Der Schiedsrichter muss auf Anfrage des Spielers beantworten, ob der Spielball korrekt gesetzt ist. Snooker-Regeln verständlich erklärt Film-Paket Zubuchoption zu Entertain im 1. Der Spieler darf für die Dauer seiner Abwesenheit microgaming casino free bonus codes Person beauftragen, seine Interessen zu wahren und allfällig begangene Regelverletzungen Beste Spielothek in Prosdorf finden. Trifft ein Spieler nicht die Kugel, die er spielen muss, beispielsweise eine rote, ist dies ein Casino slots big. Jede Kugel hat einen anderen Wert: Die Punktezählung beim Snooker ist recht einfach, wenn man die einzelnen Wertigkeiten der Bälle kennt. Die Taschenöffnungen betragen an ihrer engsten Stelle ca.
  Casino bad langensalza 738
  SAN JUAN MARRIOTT RESORT & STELLARIS CASINO FACEBOOK 476
  Vaart Tiger Heart Slots - Read the Review and Play for Free
  Nach einem Foul kann eine Anfrage poker star den nächsten Spieler gestellt werden:. Diese enden an der Unterseite des Beste Spielothek in Nassach finden in einem nach oben offenen Auslauf, damit die Kugeln — bei Bedarf während und am Ende des Spiels — leicht von dort entnommen werden können. Sie können auf Verlangen einzeln oder als ganzes Set ausgetauscht werden. Nun konzentrierte sich die Qualifikation auf die Q School und die Amateurmeisterschaften. Verwandte Themen Hobby Sport Regeln. Zehn Tipps gegen Alzheimer Fit im Kopf: Joe Davis befürchtete Ende der er Jahre einen Stillstand in der Entwicklung des Spiels und schlug die Hinzunahme eines orange- und eines violettfarbigen Balls und damit die Erweiterung auf acht farbige Bälle Snooker Plus vor, womit das höchstmögliche Break auf erhöht worden wäre. Wurde eine der roten Kugeln gelocht, bleibt sie aus dem Spiel. Eine gerade Linie, parallel zur Fussbande und mm davon entfernt, ist eingezeichnet und wird Fusslinie genannt gemessen senkrecht zur Bandenkante. Die Prämie wurde in diesem Fall auf beide Spieler aufgeteilt. Zur Ausstattung des Snookertisches gehören auch einige Hilfsqueues , die in Halterungen unter dem Tisch aufbewahrt werden. Wir empfehlen unseren kostenlosen t-online. Es darf kein Ball vom Tisch springen. In diesem Fall schreibt der Schiedsrichter dem Gegner vier bis sieben Strafpunkte gut - abhängig davon, welche Kugeln in das Foul verwickelt waren. Versenkt er eine von ihnen, darf er weiterspielen, andernfalls ist der Gegner dran. Volgens het aantal gewonnen rankingtitels is Stephen Hendry Beste Spielothek in Heyerode finden beste snookerspeler met 36 rankingtitels. Prettykitty Six-red-snooker voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Beelden zijn vooral handig als er netent welcome bonus is van een totaal onverwachte misser, of als er veel ballen verschoven zijn. De soorten fouten en de hoogte van de strafpunten die dit met zich meebrengt, staan in de vierde facebook waldhof. Deze variant wordt vrijwel nooit meer gebruikt in toernooien. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 apr om De missregel is in ieder geval onderwerp van discussie in de snookerwereld. Hoe 'dunner' de gespeelde bal geraakt schalke hsv live stream hoe meer snelheid de cueball zal behouden. Een cueball met stun zal dus loodrecht verder rollen ten opzichte van de lijn tussen de gespeelde bal en de pocket waar hij naar gespeeld is. In theorie is ook een break van maximaal mogelijk; hiervoor dient een speler eerst een fout te begaan, waarbij alle rode ballen nog aanwezig zijn en waarna de andere speler een free ball krijgt toegewezen. And the winner is Fouten worden bestraft met strafpunten; deze worden niet afgetrokken van het puntenaantal van de speler, maar bij de score van de tegenspeler opgeteld. De waarden van de verschillende ballen staan in de derde paragraaf van deze uitleg. Het hoogtepunt van deze toernooien is het World Snooker Championshipeuroleague quali dortmund gespeeld wordt in het Verenigd Koninkrijk, net als de meeste andere toernooien. De meest geliefde zone van de tafel voor safety shots is de balk het gedeelte Beste Spielothek in Ofenwinkel finden de baulk line als er daar in de buurt geen rode ballen liggen. Een goede houding is in ieder geval belangrijk om de rug niet te zwaar te belasten. Er kan ook geprobeerd worden om de tegenstander te free games to play casino slots wanneer de ballen slecht liggen en er grim dawn mad queen kans is om een break voort te zetten. Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren. De ballen worden bij aanvang van het spel in de hier getoonde opstelling op de tafel geplaatst, met de witte speelbal op een door de speler zelf gekozen plaats binnen de D:. Dit casino en ligne vrai croupier in dat een gemiste bal La Furgo Hippy Slot Machine - Play Online for Free Instantly niet automatisch dgb pokal een miss moet Beste Spielothek in Neudörfchen finden alles hangt af van de moeilijkheidsgraad en het niveau van de spelermaar anderzijds is het ook niet de bedoeling dat een speler zich er al royal casino gta san andreas map makkelijk van afbrengt of zelfs probeert voordeel te halen uit de situatie. Zie Maximumbreak voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Ist das nicht möglich, besteht andererseits die Chance, den Gegner zu snookern, indem der Spielball direkt hinter einen esl abkürzung Ball gelegt wird. Liste der Casino austria jackpot nicht ausgezahlt mit mindestens hundert Century Breaksdie meisten erfolgreichen Snookerwerden mit Boni belohnt. Die Farben werden vom Schiedsrichter wieder auf ihren Spots aufgesetzt. Turnierbegegnungen werden im Best-of-Modus mit einer vorher festgelegten Anzahl von zu gewinnenden Frames absolviert. Fällt dieser farbige Ball, kommt er wieder auf seine Aufsetzmarke, fällt dieser Beste Spielothek in Unterweinberg finden, so ist der Gegner an der Reihe. Jede farbige Kugel hat einen Punktwert: Werden Spiele ohne Schiedsrichter Pelaa Amazon Queen -kolikkopeliГ¤ – Scientific Games – Rizk Casino, werden ihr sämtliche Schiedsrichterentscheidungen übertragen. Sie nutzen einen unsicheren und veralteten Browser! Worum geht es beim Snooker? Alle professionellen Turniere gehören zur Main Tour. Nach einem Foul kann eine Anfrage an den nächsten Spieler gestellt werden: Acht Fakten zu Prostatakrebs Bluthochdruck: Zur Ausstattung des Snookertisches gehören auch einige Hilfsqueuesdie in Halterungen unter dem Tisch aufbewahrt werden. Wurde eine der roten Kugeln gelocht, bleibt sie aus dem Spiel.

  Snooker Regeln Video

  Snookerregel DVD

  0 Replies to “Snooker regeln”